Fotky

Petočová na bežkách

Valentínska šokiáda

6. ročník turistického pochodu na bežkách Laborecký priesmyk - Lupkowský tunel - Medzilaborce

Prechod Čergovského hrebeňa

Krivoštianka

Smrekovica Bachureň

Poď na Podhoroď

Slánske vrchy

Plešivecká planina

Lomnický štít